εθελοντική αιμοδοσία

σε 10 λεπτά μπορούν να σωθούν έως και 3 ζωές
blood - connecting lifes

πρόληψη θαλασσαιμίας (μεσογειακής αναιμίας)

Τι είναι η Θαλασσαιμία;
Είναι μία βαριά κληρονομική ασθένεια του αίματος. Ο οργανισμός των πασχόντων αδυνατεί να παράγει την απαιτούμενη ποσότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων που χρειάζονται για να ζήσουν. Έτσι χρειάζονται συστηματικές μεταγγίσεις, αποσιδηρώσεις και τακτική ιατρική φροντίδα

Πως γεννιέται ένα παιδί με Θαλασσαιμία;
Όταν και οι δύο γονείς είναι ετεροζυγώτες (φορείς) της νόσου, έχουν δηλαδή το "στίγμα", τότε υπάρχει 25% πιθανότητα σε κάθε εγκυμοσύνη, να γεννηθεί ένα παιδί που πάσχει από Θαλασσαιμία

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Θαλασσαιμίας;
Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη, η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση των ετεροζυγωτών μέσω ειδικού αιματολογικού ελέγχου, καθώς και στον προγεννητικό έλεγχο στα ζευγάρια όπου και οι 2 γονείς έχουν βρεθεί ετεροζυγώτες

Εσύ ξέρεις αν κολυμπάς σε επικίνδυνα νερά;
Μπορείς να ελεγθείς για το "στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας", εντελώς δωρεάν λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα της Φ.Ο.Ε.Α. για την πρόληψη της Θαλασσαιμίας.