εθελοντική αιμοδοσία

σε 10 λεπτά μπορούν να σωθούν έως και 3 ζωές
blood - connecting lifes

Φ.Ο.Ε.Α. Ιωαννίνων

ΦΟΕΑ Η Φ.Ο.Ε.Α. ιδρύθηκε το 1980, από μια ομάδα φοιτητών ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σκοπός της είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας αλλά και η ενίσχυση του θεσμού αυτού, με στόχο την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε αίμα του τόπου μας αποκλειστικά από εθελοντές αιμοδότες.
περισσότερα...προγράμματα

ΦΟΕΑ •  Εθελοντική Αιμοδοσία
•  Πρόληψη Θαλασσαιμίας
•  Δωρεά Μυελού των Οστών
•  Δωρεά Αιμοπεταλίων
περισσότερα...

εκδόσεις

ΦΟΕΑ Το δεύτερο τεύχος του Φ.Ο.Ε.Α. news κυκλοφόρησε το 2008.

Παραμένοντας στο ίδιο κλίμα με το πρώτο τεύχος, θέση στις σελίδες του βρίσκουν άρθρα σχετικά με την πρόληψη της Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας), καθώς και η εξομολόγηση ενός φοιτητή που η εθελοντική αιμοδοσία του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία για ζωή.
περισσότερα...